hoặc đương cho con bú, những o gái đẹp còn trong suốt thời đoạn dậy

mụt đùm là đơn trong suốt nhiều loại mụt trứng cuộc, đặng tính là hình thức mụt trứng cược nghiêm coi trọng nhất, gây sưng hồng, mạ nhựa và đau đớn vì mụn đùm trực tính gây viêm . mụt …