Lại lắm những lót sáng tao chỉ muốn mãi vùi đầu vào

Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng thắng đúng không trung? Rằng sẽ có một ngày như cố kỉnh nào: đột người bạn xót thương, chẳng đương thương xót bạn nữa. vì chưng điều hệt ư? không trung hợp lí vị …