tao trong suốt gương và trong lòng cảm thấy bữa nay là

Bạn sẽ không thể tưởng tượng nhằm đúng chả? Rằng sẽ giàu một ngày như cầm nà: hốt nhiên người bạn yêu thương, không đương xót thương bạn nữa. vị điều hệt ư? chứ có lí bởi hệt cả. Người …