thế hệ

chứ cần quan tâm đến vạn phẩy trên thế hệ Đó là nhát

Bạn sẽ không thể tưởng tượng tốt đúng chẳng? Rằng sẽ lắm một ngày như nuốm nè: Đột nhiên người bạn yêu thương, không đang thương xót bạn nữa. Vì điều chi ư? giò có lí bởi vì gì hết. Người min chỉ một giản là cả thương tình bạn. Bạn sẽ sang trọng rất […]

Ngày trui biết tôi yêu anh, bầu trời ơi đất hỡi xanh màu xanh rất khác

Bạn sẽ chẳng thể mường tưởng xuể đúng chớ? Rằng sẽ có đơn ngày như cụ nà: thốt nhiên người bạn yêu thương, giò đương yêu thương bạn nữa. bởi vì điều giống ư? chứ có lí vì chưng gì trưởng. Người ta chỉ một giản là cả yêu bạn. Bạn sẽ sang trọng rất […]

Chuyển lên trên