tui trong suốt gương và trong bụng cảm chộ bữa nay là

Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng để đúng chả? Rằng sẽ lắm một ngày như chũm nè: tự dưng người bạn yêu thương, đừng đương xót thương bạn nữa. bởi vì điều hệt ư? chớ có lí vày gì cả. …