Ngày trui biết tôi yêu anh, bầu trời ơi đất hỡi xanh màu xanh rất khác

Bạn sẽ chẳng thể mường tưởng xuể đúng chớ? Rằng sẽ có đơn ngày như cụ nà: thốt nhiên người bạn yêu thương, giò đương yêu thương bạn nữa. bởi vì điều giống ư? chứ có lí vì chưng gì …