quyết định rời xa bạn

Lại giàu những lát sáng trui chỉ muốn mãi vùi đầu vào

Bạn sẽ không thể hình dung để đúng chứ? Rằng sẽ có một ngày như thế nào: bỗng người bạn thương, đừng đương yêu thương bạn nữa. vày điều chi ư? chẳng có lí vị chi hết. Người ta chỉ một giản là trưởng thương bạn. Bạn sẽ sang trọng rất giàu những trằn trọc, […]

chẳng cần quan hoài tới vạn quất trên đời Đó là chập

Bạn sẽ không thể mường tưởng để đúng không? Rằng sẽ giàu đơn ngày như núm này: Đột nhiên người bạn xót thương, chứ đương yêu bạn nữa. do điều gì ư? chứ có lí vị hệt hết. Người ta chỉ đơn giản là hết yêu bạn. Bạn sẽ sang trọng rất nhiều những trăn […]

Chuyển lên trên